Facklig kritik mot färre häften med arbetsmiljöföreskrifter

1:52 min

Arbetsmiljöverket har den senaste tiden fått kritik för de planer som finns på att minska antalet regelföreskrifter. Många fackliga organisationer har riktat kritik mot förslaget, däribland LO.

Det finns en oro för att förslaget ska innebära försämringar av arbetsmiljön och att det blir svårare att hitta rätt i föreskrifterna men kritiken handlar också om bristande insyn och att facken inte haft möjlighet att påverka. 

--Det är väl just det: bristen på insyn som är den största invändningen, säger Krister Johansson, ordförande för LO-distriktet i norra Sverige.  

Men enligt Arbetsmiljöverket handlar förändringen inte om att försämra utan om att förenkla; idag finns det 2300 arbetsmiljöregler samlade i 72 föreskriftshäften - som enligt det förslag som presenteras inom kort ska minskas till 17 stycken.

LO befarar att lagstiftningen ska tunnas ut och att arbetsmiljön ska bli sämre om förändringen genomförs.