500 Sida-tjänster flyttas till Botkyrka

1:48 min

Regeringen höll i dag en pressträff där Isabella Lövin presenterade ytterligare en myndighetsflytt, som innebär att 500 tjänster på Sida flyttas från Stockholms innerstad till Botkyrka utanför Stockholm.

För att öka den statliga närvaron i stans ytterområden och skapa fler arbetstillfällen har regeringen beslutat att flytta myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, till Botkyrka kommun.

– Närvaron av en stor myndighet i Botkyrka kan bidra till lokalsamhällets utveckling, till arbetstillfällen, dynamik och attraktivitet. Botkyrka bedöms ha förutsättningarna att ta emot Sidas typ av verksamhet, säger Isabella Lövin.

Biståndsmyndigheten Sida har i dag sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Det är en av Sveriges tio största myndigheter, och det är Stockholmsdelen av Sida som berörs. Flytten går alltså till Botkyrka kommun, som ligger i Storstockholm och är en tillväxtkommun, men som har flera så kallade utsatta områden som till exempel Fittja och Alby.

Ännu är det inte bestämt när myndighetsflytten blir av eller var i Botkyrka verksamheten ska placeras. Idag finns inga lokaler som passar.

Isabella Lövin räknar med att de allra flesta som i dag jobbar på Sida kommer att flytta med. Däremot bedömer hon att flytten ska generera nya arbetstillfällen på caféer, restauranger och affärer.

– Sedan tror jag att närvaron av Sida kommer vara väldigt positivt för ungdomar som bor och utbildar sig här. De kanske söker sig till Södertörns högskola och ser att det finns en attraktiv arbetsplats i kommunen.

En del reaktioner har redan inkommit. På sociala medier ifrågasätter man varför regeringen, efter att tala om att "hela Sverige ska leva", inte flyttar myndigheten längre bort från huvudstaden än till en Stockholmsförort.

– Regeringen har analyserat vilka olika alternativ som står till buds och Botkyrka har kommit fram som ett av de där det finns väldigt låg statlig närvaro. Det har befunnits vara ett väldigt bra alternativ, säger Isabella Lövin om beslutet att flytta Sida till just Botkyrka.

– Det är en internationell verksamhet och vi ser att Sida tar emot väldigt många gäster från olika länder och har en sådan verksamhet att det skulle förhindra myndighetens verksamhet att flytta längre, så därför har det inte varit ett alternativ överhuvudtaget, säger hon.

Och Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin gläds åt beskedet.

– Vi kan ju se när Södertörns högskola etablerades i Flemingsberg, vilken effekt det hade på hela Södertörnsregionen. Jag tänker att Sida också är den sortens myndighet som faktiskt påverkar en hel region och definitivt en hel kommun, säger Ebba Östlin.

Personalen fick information om flytten i morse. Karin Afli som är ordförande för fackförbundet ST på Sida säger att beskedet väckte blandade reaktioner.

– Det finns de som är jättenegativa och de som är jättepositiva, det beror på var man bor och så vidare. Sedan finns det frågan om mötesplatser. Vi har ju många seminarier och många möten med internationella deltagare och det kanske skulle försvåras om man är långt utanför stan. Men det kanske man kan lösa på olika sätt.

– Sedan finns frågor hur det blir med personalsituationen, om det blir så att vi befarar att flera kommer att lämna Sida och hur det går att rekrytera, säger Karin Afli.