Intygsskrivande tar allt mer läkartid

1:18 min

Många läkare upplever svårigheter i kontakten med Försäkringskassan vid sjukskrivningar, enligt en ny rapport från Karolinska institutet. Det handlar om att läkarnas utlåtanden i sjukintygen inte anses tillräckliga.

Vid Gröndals vårdcentral i Stockholm vittnar läkare om att flera timmar i veckan går åt till kompletteringar och att fokus hamnar på intyget istället för på patienten.

– Väldigt mycket av de här besöken går ut på att ta reda på vad ska jag skriva i intyget. Det borde bara gå ut på  att prata med patienten ”vad kan jag hjälpa dig med, vad kan jag göra för dig”. Inte ”vad kan jag skriva för dig”, säger Ellinor Lindeborg läkare på Gröndals vårdcentral.

Bilden bekräftas i en ny rapport från Karolinska institutet där 18 000 läkare tillfrågats. Enligt rapporten upplevde fyra av fem läkare kontakten med försäkringskassan som problematisk.

– Hälften av dem vi intervjuade var nöjda - men 83 procent upplevde ändå olika svårigheter i kontakten, säger Kristina Alexanderson, författare till rapporten.

De svårigheter flest läkare angav var att Försäkringskassans handläggare begär onödiga kompletteringar av intyg och att de efterfrågar så kallade objektiva medicinska fynd där sådana inte har kunnat observeras vid undersökning.

Läkaren Ellinor Lindeborg anser att situationen är ohållbar och att pappersarbete och kompletteringar har blivit ett arbetsmiljöproblem.

– Det blir för mycket. Det blir en arbetssituation för oss som är helt ohanterbar, säger Ellinor Lindeborg.