Forskaren: Myndighetsflytt kostar mer än vad man tror

1:33 min

Tidigare flyttar av statliga myndigheter har kritiserats för att vara dyra och ineffektiva.

– Det kostar mer än vad man tror, säger Henrik Jordahl, forskare på Instituet för näringslivsforskning.

Det är ju alltid bra för kommuner att få nya jobb och motsvarande dåligt för de kommuner som blir av med jobb, menar Henrik Jordahl.

– Men det kostar mer än vad man tror. En tidigare myndighetsflytt utvärderades av Riksrevisionen och då kom de fram till att man hade underskattat kostnaderna.

Den utvärderingen gjordes 2009 efter flytten av 2 700 jobb till orter där försvaret hade lagt ner regementen. Det visade sig att kostnaden för varje flyttat jobb var över en miljon kronor, nästan 400 000 kronor mer än vad man hade räknat med.

– Att man gärna underskattar kostnader för sådant, det tror jag att man ska vara rädd för även nu tio år senare, säger Henrik Jordahl.

Felräkningen beror enligt Henrik Jordahl på att bara de direkta kostnaderna, exempelvis för byte av lokaler och själva flytten, räknats in. Det som inte tas med är indirekta kostnader exempelvis för att myndigheten under en övergångsperiod tappar kompetens och kvalitet, eftersom personal slutar och nytt måste rekryteras.

Beroende på vart flyttlasset går kan kostnaderna vara ganska olika.

– Jag tror att på det sättet kan man hamna lägre om de flesta väljer att flytta med. Återstår att se hur det blir med det. Sannolikt flyttar ju fler med från Stockholms innerstad till Botkyrka än som flyttar till en annan landsände, säger Henrik Jordahl.

Även om det i den här omgången också är myndigheter som redan finns ute i landet som får utökat antal tjänster, såsom Tullverket, som får 50 extra tjänster i Malmö och Trafikverket i Karlstad som ökar med upp till 100 tjänster, så tycker Henrik Jordahl att omflyttningen är dåligt förberedd.

– Det har ju annonserats myndighetsflyttar tidigare av regeringen. Och jag tycker att man hade kunna gå långsammare fram och analyserat en och en noggrannare. I synnerhet som man inte har gjort detta tidigare.