Chef och konstnär hoppas på mer samarbete i nytt museum

2:08 min

Mer samarbetsprojekt och fler unga konstnärer, det hoppas José David Hildebrand på om Uppsala framöver får ett nytt konstmuseum.

En förstudie om Uppsalas framtida konstverksamheter har nyligen presenterats och det handlar bland annat om flytt och utökning av Uppsala konstmuseum. Och om vikten av samarbeten mellan olika aktörer.

José David Hildebrand är konstnär från Uppsala och en av två konstnärliga ledare för konstprojektet Shout out syskonskap i Gottsunda och Stenhagen. Han tror mycket på samarbeten så fler olika konstformer och konstnärer syns. På så sätt kommer också fler att hitta till konsten. 
– Vår ungdom ska ställa ut på konstmuseet i april, och om det görs fler sådana samarbeten så skulle det vara ett sätt för ungdomar från utsatta områden att ta plats i kulturlivet.  

Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum är nöjd med att förstudien slår fast att museets verksamhet måste utökas. Och han vill också se fler samarbeten i kommunen.
– Jag känner att det finns en efterfrågan och ett behov av utökning i stan, det finns en framåtanda och en stor tilltro till kulturen.