Kvinnor löper dubbel risk att dö i hjärtinfarkt

Kvinnor som får hjärtinfarkt löper två gånger högre risk att dö jämfört med män, enligt en studie.

En anledning kan vara att kvinnor får mindre av nödvändig behandling.

Över 180 000 svenska män och kvinnor har ingått i studien, som är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska universitetet och University of Leeds.

"Den ökade risken att dö inom ett år efter en allvarlig hjärtinfarkt är två gånger större hos kvinnor jämfört med män", säger professor Tomas Jernberg, överläkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, i ett pressmeddelande.

Kvinnor fick också mer sällan kranskärlsingrepp, blodförtunnande, blodtryck- och blodfettsänkande behandling.

Studien kan inte svara på orsaken till detta, men en förklaring kan vara att kvinnors hjärtinfarkt ofta ser annorlunda ut, med färre eller inga förträngningar av kranskärlen.

"Hjärtinfarkt utan förträngningar på kranskärlen vet vi betydligt mindre om, och här måste mer forskning göras."