SSM säger ja till ett slutförvar i Forsmark

0:34 min

Strålsäkerhetsmyndigheten säger ja till att SKB ges tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammar.

– Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att SKB har förutsättningar att på ett strålsäkert sätt hantera och slutförvara det använda kärnbränslet så att människors hälsa och miljön skyddas mot skadlig strålning, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår också vissa villkor för regeringens tillstånd till SKB:s anläggningar.

Villkoren handlar om att anläggningarna ska byggas, innehas och drivas så som angetts i ansökningarna samt att SKB ska ta fram säkerhetsredovisningar som ska prövas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten innan byggnationen påbörjas, innan provdrift inleds och innan anläggningen tas i rutinmässig drift.