Oskarshamn

Kärnavfallet kan kapslas in i Oskarshamn

På tisdagen kom klartecknet. Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillstånd till att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Uppland och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun.

Det är Svensk kärnbränslehantering, SKB, som ansökt. Processen om tillstånden har varit lång. Den har pågått sedan 2011.

Vid 9-tiden på tisdagen kom beskedet från Strålsäkerhetsmyndigheten. Man uppger i ett pressmeddelande att SKB visat att anläggningarna kan utvecklas i enlighet med kärntekniklagen.

Tanken i Oskarshamn är att bygga en inkapslingsanläggning i anslutning till det redan existerande mellanlagret.

– Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att SKB har förutsättningar att på ett strålsäkert sätt hantera och slutförvara det använda kärnbränslet så att människors hälsa och miljön skyddas mot skadlig strålning, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Det här en milstolpe för SKB och ett viktigt steg på vägen för att vi slutligt ska kunna omhänderta det använda svenska kärnavfallet på ett säkert sätt, säger SKB:s vd Eva Halldén i ett pressmeddelande.

Vid 11-tiden ska mark- och miljödomstolen lämna sitt yttrande till regeringen om hur man ser på SKB;s ansökan.

Det slutgiltiga beslutet om byggprojekten tas av regeringen.