Grundlagsskydda public service

I förslaget till ny finansiering av public service föreslås en skattelösning. Men innan en helt ny typ av finansieringsform införs bör man grundlagsskydda public service oberoende.

Sveriges Radio kommer självklart att ha samma höga ambitionsnivå att ge publiken ett oberoende och kvalitativt innehåll oavsett vilken finansieringsmodell politikerna i riksdagen till slut väljer, men jag är oroad över konsekvenserna av att komma närmare politiken.

För att säkra oberoendet föreslår public service-kommittén en rad åtgärder. Det handlar om längre tillståndsperioder – från sex till åtta år, att de årliga anslagsvillkoren tas bort och att aktiva politiker inte ska få sitta i Förvaltningsstiftelsens styrelse. Åtgärderna kan med fördel även införas med en avgiftsmodell, men är de tillräckliga för att skydda oberoendet vid en skattefinansiering?

En majoritet i kommittén står också bakom uppmaningen till regeringen att utreda ett grundlagsskydd som ska säkra oberoendet för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Det är positivt. Det problematiska är att kommittén samtidigt föreslår att ett nytt finansieringssystem ska införas innan ett grundlagsskydd som säkrar oberoendet på ett tillfredsställande sätt är på plats. Jag anser att saker måste göras i rätt ordning.

I avvaktan på en grundlagsändring, som tidigast kan träda i kraft 2023 och som måste vara utformad så att vi inte blir en myndighet, bör dagens avgiftssystem moderniseras så att vi säkerställer finansieringen till public service-bolagen. Därför är det bra att utredningen själva pekar på att det skulle vara relativt lätt att genomföra en teknikneutral avgift. 

Det kan gå snabbt att montera ned det förtroende som det tagit decennier av arbete att bygga upp. De enda som skulle tjäna på en sådan utveckling är krafter som i grunden identifierar medier som verktyg för att nå ut med den egna berättelsen. Med ett robust grundlagsskydd på plats minskar riskerna vid en skattefinansiering.

Läs pressmeddelande och hela Sveriges Radios remissvar.