Finansexpert sågar Nordeas flyttplaner

2:33 min

I morgon lägger banken Nordea fram sin kvartalsrapport, men den överskuggande frågan nu handlar om flyttplanerna av huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors.

Peter Malmqvist, ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening och chefsanalytiker på Remium sågar planerna och tror inte att flytten blir av.

– Nej, jag tror inte - det är kontroversiellt att säga och kräver en förklaring. Men man måste ju rösta på bolagsstämman. Och det ska vara en kvalificerad majoritet, det räcker inte med 50 procent.

– Och går man igenom argumenten för den här flytten så känns de ju otroligt tunna. Sverige är det stora landet - det har alltid legat i Sverige - och ur ett företagsstrategiskt perspektiv bara något som kan motiveras av att man ska få lägre avgifter till svenska staten. I min analys känns det tyvärr väldigt tunt, säger Peter Malmqvist.

Förslaget om att flytta huvudkontoret till Finland har tagits fram av Nordeas styrelse där ordföranden Björn Wahlroos varit starkt pådrivande, men det är aktieägarna som bestämmer och det kommer att krävas kvalificerad majoritet för att få igenom flytten på bolagsstämman den 15 mars.

Det betyder drygt 66 procent av rösterna. Och hittills är det bara den största aktieägaren, finska Sampo med just Björn Wahlroos som styrelseordförande, som öppet ställt sig bakom förslaget.

I praktiken behöver styrelsen få med sig de flesta av bolagets större aktieägare. Ekot har pratat med flera storägarna - ingen vill öppet kommentera läget, men alla säger att de sitter och räknar på kostnaderna med ett finskregistrerat Nordea i bankunionen jämfört med att ha kvar sätet i Sverige och de avgifter det medför.

Nordeaktien väger i dag tungt på Stockholmsbörsen. Det kommer att förändras om Nordea blir finskt, säger Peter Malmqvist.

– Det är klart negativt för Nordeaaktien att flytta från en hyggligt stort börs som Stockholmsbörsen ändå är till en klart mindre börs, Helsingsforsbörsen. Det är negativt för intresset för aktien.

Men även om Peter Malmqvist tror på minskat intresse för aktien om flytten blir av, så ser han också fördelar för många portföljförvaltare i Sverige om Nordea blir en finskt företag.

– I dag är hela Nordeas börsvärde inkluderat i Stockholmsbörsens värde och index. Det gör att nästan alla förvaltare håller lite för mycket Nordea i dag än vad de egentligen skulle göra. I grunden blir det då finnar som måste öka sina innehav eftersom Nordea blir väldigt stort i deras index, medan svenskar då lugnt kan sälja av Nordea i stället och komma ner i mera rimliga indexandelar.