Lars Vilks inför rätta om Nimis

1:58 min

Konstnären och provokatören Lars Vilks stod i dag inför rätta i Helsingborg, åtalad för att i fjol utan tillstånd ha byggt på sin stora och brandskadade drivvedsskulptur Nimis.

Åtalspunkten är brott mot områdesskydd eftersom Kullaberg är ett naturreservat.

Lars Vilks, som kunde nöjt sig med att betala ett strafföreläggande på 40 dagsböter men föredrog rättegång, medverkade per videolänk.

– Jag har ju tidigare återställt saker och ting, så att man har fått tillbaks de delar som brunnit upp, sa Lars Vilks från bildskärmen inne i rättssal 3 i Helsingborgs tingsrätt.

– Det är ett jätteviktigt arbete som har pågått helt öppet, det är ingen som har bråkat om den saken.

– Man ska komma ihåg att Nimis skapat sig ett betydande värde och nu anses vara ett betydande konstverk som ingår i svensk konsthistoria. Och som har en stor och väldigt entusiastisk publik – omkring 40 000 människor om året som klänger omkring i det, sa Lars Vilks.

Nimis är den stora konstruktion av drivved som Lars Vilks 1980 utan tillstånd började bygga 1980. Att det nu blivit rättssak av det hela beror på att Vilks, även nu utan tillstånd, någon gång under 2017 "säkrade upp" delar av Nimis, som blivit illa åtgångna av en brand i november 2016.

Vilks själv menar att det var nödvändigt för att allmänheten inte skulle komma till skada. Säkerheten går före byråkratin, argumenterar han.

Daniel Åberg är länsstyrelsens platschef på Kullaberg.

– Jag har ju varit där och tittat och jag såg ju att tornet har brunnit upp, det låg bara utbrända småbitar och spik överallt. Sedan har man börjat bygga upp på den platsen två nya torn, och för mig har det inget med säkerhet att göra.

Vore det inte enklare att låta honom hålla på?

– Nej, absolut inte. Det här är ett naturreservat, och här gäller naturreservatets regler, där får man inte bara bygga upp något. Man måste följa de föreskrifter som gäller, det är ju ett brott mot miljöbalken, säger Daniel Åberg.

Lars Vilks hävdar också att han fick dispens för underhåll av verket på ett möte 1993, men varken han eller länsstyrelsen har något dokument som bekräftar det.

Länsstyrelsen har försökt komma överens med konstnären om en avvecklingsplan för Nimis, som enligt Vilks ska finnas i 50 år – till 2030, till exempel att man skulle göra en happening av det hela där besökare fick ta med sig en bit av verket hem, men det tyckte inte Vilks.

Att det överhuvudtaget blev en rättegång i dag beror på att Vilks inte ville betala de 40 dagsböter som åklagaren föreslog i ett strafföreläggande. Konstnären föredrog 30 minuters strålkastarljus i rättssalen.

– Jag har ju skrivit en bok, ”Myndigheterna som konstnärligt material”. Det här är ju ett processverk och allting ingår i det verket. Även denna rättsförhandling här är ju en konstnärlig performance, sa  Lars Vilks, inte utan stolthet.

Så nu ingår väl även detta inslag i verket.