Global koll på invasiva arter

Ett nytt register för att få mer koll på världens invasiva arter. Nu lanseras ett sådant och avslöjar direkt hur vissa arter tar väl mycket plats.

Invasiva arter, alltså arter som introducerats till nya områden och som där sprids, ofta på bekostnad av bland annat lokala arter, är ett stort problem världen över.

Trots det har det inte funnits ett globalt register som kan ge information om vilka invasiva arter varje land har problem med, och hur allvarliga problemen är.

Det försöker nu Global Register of Introduced and Invasive Species, förkortat GRIIS, ändra på.

Det är ett register som ska hjälpa till att kartlägga alla länders situation med olika invasiva arter. Och nu har information släppts om de 20 första länderna, bland annat Ryssland, Irland och Chile.

Och det visar sig att länderna totalt hyser mer än 6000 invasiva arter varav ungefär en fjärdedel haft en negativ inverkan på de lokala ekosystemen.

Bakom listan står IUCN, alltså Internationella naturvårdsunionen

Källa: http://press.nature.com/wp-content/uploads/files/2018/01/Sdata2017202.pdf