Sverige skeptiskt till räddningsstyrka i EU

2:00 min

Efter det senaste årets stora skogsbränder och översvämningar runtom i Europa vill EU köpa in egna flygplan och vattenpumpar för räddningsinsatser vid naturkatastrofer. Men Sveriges regering är skeptisk.

– Inget enskilt EU-land kan på egen hand klara av att hantera en stor naturkatastrof. Vi måste agera gemensamt, säger Christos Stylianides, som just nu är på rundresa till de nordiska huvudstäderna för att sälja in EU-kommissionens förslag.

I dag finns en så kallad civil skyddsmekanism inom EU som bygger på frivilliga bidrag från medlemsländerna, men det räcker inte när flera länder drabbas av naturkatastrofer samtidigt.

– Med klimatförändringarna kommer behovet att öka ännu mer, menar Christos Stylianides. 

Ett exempel är skogsbränderna i Portugal i oktober då hjälpen helt enkelt uteblev.

EU-kommissionen vill därför köpa in flygplan, vattenpumpar, sök- och räddningsinsatser och fältsjukhus som kan användas vid naturkatastrofer, men också vid terrorattentat eller epidemier, när medlemslandets egna resurser inte räcker till.

Enligt EU-kommissionen skulle det här kosta 280 miljoner euro under åren 2018-2020. Men Sveriges inrikesminister Morgan Johansson är skeptisk till planerna.

– Det blir för dyrt, och risken är att EU-länderna förlitar sig på hjälp från EU istället för att bygga upp egen räddningskapacitet, menar Morgan Johansson.

– Vi måste se till att medlemsstaterna själva, och för egna pengar, höjer sin kapacitet så att man inte tror att man kan luta sig tillbaka och säga att det här kan vi nog ta på EU-resurser, så att vi själva slipper ha den här kapaciteten, säger Morgan Johansson.