Nytt marinarkeologiskt museum på gång

2:38 min

Vasaskeppet var bara början. Det finns ytterligare tusentals vrak i Östersjön varav minst hundra som är lika välbevarade och betydligt äldre än Vasaskeppet från 1600-talet, och nu pågår ett arbete för att kunna visa upp Östersjöns mångfald av berättelser.

Det ska förvaltas av ett nytt marinarkeologiskt museum i "Båthall 2" bredvid Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.

- Båthall 2 är ju inte så jättestor så vi kan inte stoppa in en massa vrak här precis som Vasamuseet utan vi tänkte ge ett annat perspektiv, säger säger projektledaren och marinarkeologen Nina Eklöf vid Statens maritima museer och fortsätter:

- Vår museisamling kommer att ligga kvar på havets botten, men med hjälp av ny digital teknik - som utvecklas väldigt snabbt just nu - kommer vi att visa och berätta om de här vraken och andra lämningar som finns på botten. Stenåldersboplatser ska vi inte glömma bort. Så med ny teknik kommer vi att visa vraken här på plats.

Det marinarkeologiska museet kommer alltså att bärga vrak och annat virtuellt och det kommer inte bara att omfatta svenska vatten utan hela havet, vilket sannolikt gör museet unikt i Norden. I projektet samarbetar marinarkeologer från alla Östersjöländer:

Vi tänker oss att man står mitt i Östersjön

- Här finns massvis med berättelser som inte är nationsspecifika utan som faktiskt binder ihop alla oss runt Östersjön i en gemensam historia, säger Nina Eklöf och projektets chef Richard Bauer fortsätter:

- Det vi tänker oss är att man står inte vid en nationsgräns och blickar ut mot liksom resten av de andra länderna därborta, utan man står mitt i Östersjön och blickar ut mot de länder som finns runtomkring. Till saken hör ju att de här gränserna har ju flyttats fram och tillbaka de här århundradena. Vi har ryska skepp på svenska vatten, svenska skepp på ryskt vatten, säger Bauer och Eklöf tar vid:

- Vilka känner till de vrak som ligger i Finska viken?

Östersjön är inte bara historiskt ett mycket trafikerat vatten utan också ett där skeppsmask som äter trä inte trivs. Det gör att det finns tusentals vrak varav minst hundra är lika välbevarade och betydligt äldre än Vasaskeppet från 1600-talet, enligt Nina Eklöf.

Projektet beräknas kosta 85 milj kr och finansieras med statliga krediter, men också med sponsorer är det tänkt, och sedan det startade har Statens maritima museer och marinen gjort ytterligare fynd - varav ett är en kogg, ett skepp som var vanligt under under medeltiden.

- Det finns koggar hittade tidigare men inte så här intakt. Den är helt fantastisk, och den är ... man ser inte så mycket av den. Vi har en del bilder och så, men varför vet jag att den är intakt? Jo, för att den ligger djupt nersjunken i sediment, så här har vi en otroligt välbevarad medeltida kogg troligtvis med hela lasten bevarad och det är världsunikt, säger Nina Eklöf.