Stora arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

Mer än var tionde anställd inom äldreomsorgen i Göteborg är sjukskriven. Stress, hot, bristande rutiner och belastningsskador är några orsaker till att mer än var tionde anställd inom äldreomsorgen i Göteborg är sjukskriven.

Just nu genomför Arbetsmiljöverket en landsomfattande granskning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Tillsynen görs på uppdrag av regeringen.

Marie Falk har jobbat inom hemtjänsten i Västra Frölunda i 33 år:
– Det är stress. Du ska vara på ett ställe samtidigt som du ska vara på ett annat ställe. Det är tungt. 

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom äldreomsorgen ökar, och för att hitta orsakerna granskar Arbetsmiljöverket kommuner över hela landet.

I Göteborg granskas äldreomsorgen, både hemtjänst och äldreboende i Västra Hisingen, Centrum, Örgryte-Härlanda och Askim-Frölunda-Högsbo. Askim-Frölunda-Högsbo är den stadsdel som toppar sjukfrånvaron med 12,6 procent inom äldreomsorgen, det visar nya siffror från Stadsledningskontoret i Göteborg.

Arbetsmiljöverket kritiserar arbetsmiljöarbetet hos alla fyra i olika grad. Framför allt handlar det om brister i tillbudsrapportering, rutiner, utbildning och uppföljningar.

Eva Gull Vedberg är Kommunals huvudskyddsombud för hemtjänsten i Askim-Frölunda-Högsbo. Hon välkomnar Arbetsmiljöverkets granskning, och beskriver en arbetsmiljö som kan innehålla hot, våld, underbemanning och stress.

– Sjukskrivningarna kostar pengar. Hade man lagt dem på mer personal från första början hade vi nog inte haft så höga sjuktal, säger Eva Gull Vedberg.

Marie Falk som har jobbat i 33 år är på väg till sitt tredje morgonbesök på en halvtimme:

– Jag trivs. Jag älskar det här, säger Marie och låser upp dörren till nästa omsorgstagare.