Fiskodling

Smittsam fisksjukdom går inte att utrota – odlarna har ny lösning

1:35 min

Utrotningen av den smittsamma fisksjukdomen BKD har inte lyckats trots att arbetet pågått sedan 1980-talet. Det finns bättre åtgärder menar fiskodlarna.

Det handlar främst om att förebygga smittan så den inte kommer in i odlingarna, bättre kunskaper om smitta och hur de sprids samt att investera i säkrare anläggningar.

Det är Jordbruksverket som beslutar hur det kan komma att se ut i framtiden och beslut väntas under våren eller sommaren 2018.

– Jag tror vi kommer överens, säger Daniel Wikberg, VD för branschorganisationen Fiskodlarna Sverige.