Högkonjunktur gör att priserna på skogsmark ökar

1:27 min

Högkonjunkturen pressar upp priserna på skogsmark. Det visar LRF-konsults årliga kartläggning av priserna på skogsmark som presenterades idag. Men skillnaderna i prisuppgången på skog varierar stort över riket.

Roland Hultman, skogsekonom och fastighetsmäklare på LRF-konsult

– Det är första gången på länge som det är så stor skillnad mellan regionerna. I Norrland sticker man ut på så sätt att där har priserna gått upp med 15 procent.

– Då ska man ta hänsyn till att det har varit en nedgång under några år där vi har sett en viss stagnation. Men nu tycker uppenbarligen marknaden att nu är det dags att börja köpa igen. Så nu är det köpläge.

Rikssnittet för uppgången under fjolåret slutade med en ökning på 3,8 procent. I södra Sverige var det en betydligt blygsammare uppgång om knappt 0,2 procent.

I den senaste Skogsbarometern som presenterades innan årsskiftet förutspåddes att skog för 89 miljarder kronor kommer att byta ägare de kommande åren. Men ändå är skogsfastigheter en bristvara med få objekt just nu.

– Utbudet är litet och det gäller hela riket och ingen förstår riktigt varför.
Man kan spekulera i olika orsaker. Men vi har idag inget svar på varför det inte kommer ut mer fastigheter på marknaden, säger Hultman.

Att skogskonjunkturen är het bekräftas av det senaste årets utveckling i en skogsnäring där exporten ökar. Andreas Johansson är områdeschef, i Linköping för skogskoncernen Södra.

– Industrin har ett till synes outsinligt behov av råvara just nu. Även om vi under år 2017 levererade mer virke än vad vi har gjort under något tidigare år så är det ändå knappt att det räcker till.