Kris på vuxenpsyk – 18 sjuksköterskor saknas

2:01 min

Personalbristen inom vuxenpykiatrin är fortsatt akut. 18 sjuksköterskor saknas, och läkarna hotar med att anmäla kliniken till Arbetsmiljöverket.

– Såklart är jag orolig, men oron kan också föda kreativitet för att hitta lösningar, säger verksamhetschefen Kent Storm.

Det skulle behövas 18 sjuksköterskor till på de allmänpsykiatriska avdelningarna på Näl och Brinkåsen för att kunna öppna upp alla vårdplatser och för att nå målet att sjuksköterskorna ska slippa jobba varannan helg.

Personalkrisen slår just nu hårdast mot de avdelningarna 47 och 64, som man tvingades slå ihop i december eftersom det inte fanns tillräckligt med personal. 

Förhoppningen var att kunna öppna upp igen under februari, men så ser det inte ut att bli. Tio sjuksköterskor skulle behövas för att lyckas.

– Det ser mörkt ut, det är väl knappt någon sökande till tjänsterna. Den enda möjligheten just nu är att vi tar in hyrsköterskor, säger verksamhetschefen Kent Storm.

Den akuta situationen har också fått läkarna att reagera. ST-läkaren Viktoria Börjesson, som också är fackligt ombud för Läkarförbundet, menar att all personal och patienterna påverkas.

– Det är ju en sjuksköterskefråga förstås, men det påverkar all personal och framför allt våra patienter när vi inte kan hålla vårdplatser öppna.

Just nu är 16 av 87 vårdplatser på de sex allmänpsykiatriska avdelningarna stängda. Det innebär, menar Viktoria Börjesson, att hon och övriga läkare tvingas göra andra prioriteringar.

– Om det verkligen är fara för någons liv lägger man ju alltid in, men finns det en person som man tycker skulle bli hjälpt av en inläggning men som ändå kan tillfriskna hemma kanske man prioriterar annorlunda, säger hon.

Om det inte sker några förbättringar kommer Läkarförbundet anmäla kliniken till Arbetsmiljöverket, genom att göra en så kallad 66A-anmälan.

– Blir det inga åtgärder måste vi få hjälp från arbetsmiljöverket, vi måste få till en helt annat arbetsmiljö för att få till en patientsäker vård.