GÖTEBORG FILMFESTIVAL 2018

Biomomsen - en stridsfråga på filmtoppmöte

2:31 min

Idag hålls det för första gången i Sverige ett så kallat Filmpolitiskt toppmöte. Den största stridsfrågan är att den statliga filmpolitiken har inneburit en höjning av biografmomsen från sex procent till nuvarande tjugofem procent.

– De små biografernas existens är hotad. Jag tror inte riktigt att Kulturdepartementet förstod konsekvenserna när de fattade det här beslutet. Jag hoppas att de kan göra en återställare, säger Peter Fornstam, VD för biografägaren Svenska Bio och ordförande för Sveriges biografägareförbund. 

"De små biografernas existens är hotad."

Det filmpolitiska toppmötet äger i år rum i Göteborg och tanken är att samla politiker och tjänstemän inom stat, region och kommun, men även från filmbranschen, för att diskutera frågor som rör filmpolitikens visioner, mål och framtid. Svenska bio driver trettiofem biografer runt om i Sverige och därmed är landets andra största biografkedja efter SF Bio. Peter Fornstam menar att frågan om biomomsen är en ödesfråga för hela biobranschen.

– Vi har räknat ut att biografbranschen har betalat 103 miljoner mer under 2017 än 2016 till staten. Och de 103 miljonerna har ju tagits någonstans. Alla har fått se över sina kostnader och det finns en del konsekvenser. I det bolaget som jag driver har vi exempelvis fått skruva åt vad det gäller filmfestivaler och filmstudior och sånt. Många får vara med och dela på den här bördan, säger Peter Fornstam. 

Arrangörer för det filmpolitiska toppmötet i år är Västra Götalandsregionens kulturnämnd tillsammans med Göteborgs internationella filmfestival. Conny Brännberg representerar Kristdemokraterna och är kulturnämndens ordförande. Och han är medveten om det pressade läget för landets biografägare.

"Många biografägare, särskilt på landsbygden känner sig hotade idag."

– Många biografägare, särskilt på landsbygden känner sig hotade idag. Och det är därför som vi måste ha de här samtalen. Så det handlar inte bara om produktionsförståelse, det handlar också om förståelse för filmens distribution, säger Conny Brännberg. 

En åtgärd som man har vidtagit från politiskt håll är att avsätta 25 miljoner kronor om året som ska delas ut mellan 2016-2019 för att stödja vissa biografer på mindre orter. Svenska filminstitutet fördelar därför stöd till biografägare för upprustning, publikarbete och till öppna visningar för film. Stöd fördelas även till utveckling av biografverksamhet och det finns även ett regionalt biografstöd.

– Nu har vi ju inte sett att särskilt många biografer har fått lägga ner. Men vi har också varit med och samfinansierat 58 biografer för att de ska kunna ha en bättre digital standard, säger Conny Brännberg. 

Peter Fornstam känner inte igen sig i bilden av att biografernas framtid skulle vara tryggad genom statligt eller regionalt stöd.

"Många biografägare ringer till mig och lider och diskuterar hur svårt det har blivit."

– Den verklighet som jag ser är en biografi Säffle som nu stänger och som har angett det här som skäl. Många biografägare ringer till mig och lider och diskuterar hur svårt det har blivit.