Äldsta fyndet av oss utanför Afrika funnet

2:13 min

Det äldsta kända fossilet utanför Afrika av vår art Homo sapiens har grävts fram i en grotta i norra Israel.

Fossilet är en bit av en överkäke med tänder. På Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm visar paleontologen Lars Werdelin hur forskarna som gjort fyndet har kunnat se att det kommer från en modern människa.

– Den här kurvan som går mellan hörntänderna och upp till undre delen av ögonhålan har en karaktäristisk form hos oss, säger han och pekar på en avgjutning av ett mänskligt kranium på museets utställning om människans utveckling.

När han drar fingret längs med kraniets ben från käken och upp till ögonhålorna blir det en tydligt rund rörelse. Det skiljer sig tydligt från hur det ser ut på kraniet från en neandertalare som står bredvid.

– I och med att ansiktet skjuter ut hos dem blir den här kurvan inte alls lika markant, utan den är ganska rak.

Överkäken som hittats i norra Israel stämmer bäst med formen på den här delen av kraniet hos moderna människor.

Tre olika dateringsmetoder har nu visat att käkfossilet är mellan 177 000 och 194 000 år gammalt. Det bra mycket äldre än de Homo sapiens-fossil på 90 000 till 120 000 år som haft det tidigare åldersrekordet utanför Afrika.

Enligt forskarna bakom fyndet kan det här betyda att vi behöver flytta tidpunkten för människans stora utvandring från Afrika längre tillbaka i tiden.

Men Lars Werdelin är tveksam. Det är en för stor lucka i tiden mellan det här och de senare fossil som hittats, menar han.

– Det mesta talar för att den största delen av utvandringen har skett senare och att det här var en tillfällig exkursion ut ur Afrika som inte varade.

Skillnaden mellan sådana här tidiga exkursioner och de människor som vandrade ut ur Afrika senare skulle i så fall vara att de tidiga utvandrarna inte var de som sedan blev släkt med oss som lever idag. Det blev istället de som kom senare.

– Det förefaller sannolikt att den slutgiltiga utvandringen som sedan spred sig över Europa och Asien kom någonstans för mellan 50 000 och 70 000 år sedan, säger Lars Werdelin.

Referens: Israel Hershkovitz et al. The earliest modern humans outside Africa. Science 25 januari 2018. DOI: 10.1126/science.aap8369