Skåne

Skåningar söker akuten i onödan

4:29 min

Många skåningar oroar sig för att det tar lång tid att få träffa läkare, och en del går till akuten i stället för vårdcentralen. Det visar en undersökning som företaget Min doktor låtit göra.

I en Sifo-undersökning, som det Malmöbaserade företaget Min doktor beställt, uppger 16 procent av 300 tillfrågade skåningar att de någon gång de senaste tre åren sökt till akuten för besvär som egentligen borde tagits omhand på vårdcentralen.

Nästan tre fjärdedelar av dem svarar också att de känner oro för att det tar lång tid att få träffa en läkare.

– Jag tolkar det som en verklighetsbild av det som de flesta av oss känner till, att vi har en sjukvård som har stora utmaningar med tillgänglighet, överbelastade akutmottagningar och en primärvård som inte räcker till, säger Henrik Kangro, medicinskt ansvarig läkare på Min doktor.

Företaget har gjort egna beräkningar som visar att de onödiga akutbesöken kostar Region Skåne mellan 300 och 500 miljoner kronor per år, eftersom ett besök på akuten är betydligt dyrare än ett vårdcentralsbesök.

– Det är en undanträngningseffekt för dem som behöver sjukvården allra mest. Vi bedömer att en väldigt stor andel av de här patienterna med fördel skulle kunna handläggas digitalt, vilket är ett ännu mer kostnadseffektivt besök är ett primärvårdsbesök, säger Henrik Kangro.

Min doktor anser alltså att resultatet ger stöd för att de digitala vårdcentralerna, där patienter enbart träffar läkaren via datorn, behövs. Möjligheten har nu funnits i drygt ett och ett halvt år. Förra året fram till och med november kostade skåningarnas digitala läkarbesök Region Skåne närmare 19 miljoner kronor.

Alla kan söka digital vård helt gratis sedan en tid tillbaka via landstinget i Sörmland, där en digital vårdcentral etablerat sig. Landstinget har nämligen inte någon patientavgift, och hela kostnaden hamnar då på patientens hemlandsting. Henrik Kangro säger att om inte Sveriges kommuner och landsting täpper till möjligheten, kommer alla digitala vårdcentraler på sikt behöva jobba via Sörmland.

– Vi har känt till möjligheten länge, men vi har aktivt avstått från att börja samarbeta där. Vi tycker att patientavgiften borde vara jämlik över hela Sverige, säger han.