Fler kvinnor behövs i gruv- och stålindustrin

0:40 min

Gruv- och stålbranschens kvinnliga nätverk, Metallkvinnor och Women in mining, håller idag i ett seminarium om dominansen av män i branschen.

Idag är det bara omkring 16 procent av de som jobbar med gruvor och stål som är kvinnor.

– Vi har ju mycket högt utbildade kvinnor idag, så det är inte utbildningssidan som är problemet, säger Anna-Karin Nyman, kommunikationschef på Jernkontoret.

Att sätta fokus på att få in fler kvinnor i gruv- och stålindustin är en överlevnadsfråga för branschen menar hon.

– Börjar man inte rekrytera från större delar av befolkningen så kommer man inte klara kompetensförsörjningen framöver, säger Anna-Karin Nyman.