Inlämnat mynt kan sätta Hejdeby på skattkartan

1:58 min

Hejdeby är den enda gotländska socken där det aldrig hittats någon vikingatida skatt. Ett mynt från 800-talet väcker nu hopp om en ofunnen skatt.

När det i andra gotländska socknar hittats skatter av både rabbisar och kor har det aldrig ens plöjts upp någon skatt i Hejdeby. I alla fall inte som lämnas in till Gotlands museum eller länsstyrelse. Det mynt som dykt upp och som hittats i Hejdeby, oklart när, kan komma att sätta socknen på skattkartan. 

Det är ett arabiskt silvermynt präglat i Bagdad år 842-843 av kalif al-Mu'tasim billah. 

-Vi tror att det finns en skatt där. Vi har ett mynt som troligen kommer från en skatt, säger arkeologen Johan Norderäng.

Fyndomständigheterna för myntet är oklara. Norderäng fick tillfälle att titta i en låda över samlade fornfynd. Han såg myntet, men den som hade det var inte själv upphittaren.