Tranås-församling anmäld till DO

Linderås-Adelövs församling utanför Tranås har anmälts till dikrimineringsombudsmannen DO. Frågan gäller om svenska kyrkan kan kräva att personalen är medlemmar i kyrkan.
Frågan är principiellt viktig och det handlar om det daghem som församlingen ska starta. I annonser skriver församlingen att personalen på det nya dagiset ska vara döpta och medlemmar i svenska kyrkan. Kyrkoherde Rolf Lindqvist ser det som en självklarhet, men DO menar att det kan vara diskriminerande för sökande med likvärdig kompetens som ej är medlemmar. Inom en månad ska församlingen svara DO.