GÖTEBORGS FILMFESTIVAL 2018

Moderaterna: "Kulturministern har förlorat fajten"

2:58 min

Det blir ingen sänkning av den omdiskuterade biomomsen. Det meddelade Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) idag på ett filmpolitiskt toppmöte i Göteborg. Olof Lavesson (M) menar att Kulturministern har förlorat fajten mot finansministern.

 Som kulturnytt har rapporterat under dagen har höjningen lett till protester från landets biografägare som menar att att momshöjningen utgör ett hot mot hela biobranschen. Men på det filmpolitiska toppmöte som just nu pågår i Göteborg lät kulturministern meddela att någon justering av biomomsen alltså inte är aktuell.

– Det är ju inte upp till mig, säger Alice Bah Kuhnke. Det är ju Sveriges riksdag. Majoriteten i Sveriges riksdag har antagit regeringens budget och den ligger fast. Och sedan är det finansministern som ansvarar för momser och skatter.

Det var i samband med att den statliga filmpolitiken trädde i kraft i januari 2017 som biografmomsen höjdes från tidigare sex procent till nuvarande tjugofem procent. Något som har lett till protester från biobranschen som menar att den höjda momsen är en stor ekonomisk börda som har lett till att biografer har fått stänga.

Och på dagens filmpolitiska toppmöte, där Kulturminister Alice Bah Kuhnke deltog tillsammams med representater från staten, regioner, kommuner och filmbranschen, blev det tydligt att även moderatpolitikern Olof Lavesson, som är ordförande i kulturutskottet är starkt kritiskt till den höjda biomomnsen och menar att momsatsen ska ligga på sex procent inom hela kulturområdet.

– Det finns en majoritet i Sveriges riksdag som säger att detta är orimligt. Som säger att vi ska ha en sexprocentig biomoms. Det finns tydliga signaler från biografägare. Men det finns det också från svenska filmisnituett. Det finns det från andra parter inom filmen som undrar varför vi ska skilja oss från alla andra. Det finns dessutom fullt rimliga möjligheter att genomföra det här. Det har vi visat på i vårt budgetalternativ. Så pengarna finns så det är bara för regeringen att leverera. För mig är det obegripligt.

Och även om Alice Bah Kuhnke medger att det är upp till henne som Kulturministern att förhandla med finansdepartementet i frågan om momsen inom kulturområdet poängterar hon att en sänkning inte är aktuell i nuläget.

– Det finns inte på bordet just nu att göra några justeringar vad det gäller i momsen.

Hur garanterar du då överlevnaden för de mindre biograferna och landsortsbiograferna?

– Genom att säkerställa att jag för tydliga samtal och förhandligar med finansministern och därför har vi öronmärkta 25 miljoner kronorjust nu till landsbygdsbiografer och filmfestivaler.

Olof Lavesson är inte nöjd med Kulturministerns besked.

– Därför att vi har sagt att vi ha en och samma kulturmoms. Den gäller för böcker, den gäller för scenkonst, den gäller för allt annat. Sen har vi en kulturminister som säger att filmen ska vara en del av den övriga kulturpolitiken,  något jag välkomnar. Och det första hon sen gör att höja filmmomsen kraftfullt, vilket är helt obegripligt.

– Jag förstår att Alice Bah Kuhnke har förlorat den här fajten mot finansministern, men då får hon ta den en gång till.