Kina intresserat av svensk-norsk järnväg

2:26 min

Kina kan komma att finansiera en möjlig ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Oslo. Nyligen var en kinesisk delegation i Oslo för att diskutera mega-projektet.

– Vi diskuterade hur Kina kan bistå, eventuellt, med finansiering och med utbyggnadskapacitet och kompetens, säger Alf S. Johansen på Grensekomiteen Värmland-Østfold som koordinerar projektet.

Bakom planerna på en höghastighetsbana ligger bland annat regioner på båda sidor om norsk-svenska gränsen.

Tågresan Stockholm-Oslo tar i dag över fem timmar. Nu planeras två olika mångmiljardprojekt med målet att kapa restiden till under tre timmar. Ett handlar om att bygga om och räta ut befintlig järnväg mellan de två huvudstäderna. Det andra innebär att bygga en helt ny bana för höghastighetståg.

De två projekten satsar på samma kunder, i första hand att vinna över merparten av de 1,4 miljoner flygpassagerarna på sträckan Oslo-Stockholm.

Det billigare alternativet beräknas kosta över 50 miljarder kronor. En höghastighetsbana skulle kosta mer än tre gånger så mycket, runt 170 miljarder, men det har alltså dragit till sig kinesiskt intresse.

– Det är ett lönsamt projekt som man tjänar pengar på efter några år, hävdar Alf S. Johansen.

I januari besökte en kinesisk näringslivsdelegation Oslo. Delegationsledaren från China Association for Promoting International Economic & Technical Cooperation, Huang Xin, sade nyligen till den norska tidningen Dagsavisen: "Vi vill gärna samarbeta med Norge och Sverige om det här projektet, både med arbetskraft, vår kompetens och genom att bidra med finansieringen av det."

I Sverige har det på senare tid blossat upp en debatt runt kinesiska investeringar, främst kopplat till hamnplanerna i Lysekil. Men i Norge märks en viss politisk acceptans för kinesiska pengar till ny järnväg, enligt Alf S. Johansen.

– Det är ingen som har motsatt sig det, så här långt, som vi har noterat. Tvärtom har vår transportminister offentligt sagt att det är fritt fram för den som önskar att göra en sådan investering.

Fast frågan är hur realistiskt det är att i närtid bygga en egen bana för höghastighetståg mellan Oslo och Stockholm? Ordföranden för Nordiska Rådets utskott för tillväxt och utveckling, Pyry Niemi, tror mer på det något billigare projektet; att förbättra den befintliga järnvägen mellan huvudstäderna.

– Där tror jag att det finns mer framkomlig väg än just att det ska bli ett höghastighetståg mellan Stockholm och Oslo. Det är min högst privata bedömning.