Sommarstängda apotek i Jämtland

Bristen på receptarier och farmaceuter i Sverige, har lett till att fler apotek än vanligt kommer att ha stängt under sommaren.
Störst är personalbristen i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. I Gäddede, Lit, Föllinge, Åre, Änge och Offerdal, kommer apoteken vara stängda olika länge under semesterperioden. Personal kommer flyttas mellan apoteken, för att orter med endast ett apotek inte ska drabbas lika hårt. Även andra apotek kommer påverkas av personalbristen, vilket kommer märkas genom begränsade öppetider på olika håll.