Väl godkänt för nya värnpliktiga

1:27 min

I oktober i fjol återupptogs mönstringen i Sverige. Hittills har det gått mycket bra enligt Rekryteringsmyndigheten och förhoppningen är nu att bristen på personal i försvaret nu kommer att minska.

Totalt behövs 4 000 soldater, och det målet räknar man med att nå, eftersom det utöver de värnpliktiga födda 1999 också finns äldre som frivilligt söker till försvaret.

Bengt Forssten tror att läget i omvärlden kan vara en förklaring till det stora antalet motiverade och kvalificerade bland de värnpliktiga som kallats

– Jag tror att många av ungdomarna i dag vill göra sin samhällsplikt.

Är ni överraskade av den kvalitén på de som söker?

– Lite faktiskt, de är betydligt bättre än de frivilliga men vi anade att det skulle vara så. De här 19-åringarna som kommer är fantastiska ungdomar, säger Bengt Forssten.

Det väckte nyligen stor uppmärksamhet att så många som frivilligt sökt sig till försvaret under åren utan värnplikt hoppar av att personalbristen är stor. Men nu efter värnpliktens återkomst är bilden en annan

Kan vi fortsätta i den här takten kommer vi fylla de vakanser som finns.

Hur lång tid tar det?

– Ett par år framåt och man har också sagt att man ska utöka utbildningskapaciteten upp emot 5 000 utbildningsplatser, säger Bengt Forssten.