Personalbrist kan hota verksamheten på F7 Såtenäs

2:00 min

Cirka 100 anställda vid Såtenäs flygflottilj F7 går i pension inom några år. Samtidigt har Försvarsmakten svårt att behålla sina yngre anställda.

Om inget görs kan Såtenäs tvingas till kraftig neddragningar av sin verksamhet.

– Konsekvensen i slutänden blir att vi inte kan utföra den verksamhet vi är ålagda, säger Leif Ljungqvist vid Officersförbundet.