Stressbehandling utan evidens

1:47 min

Stressdiagnoserna i Sverige har ökat och idag ligger reaktion på svår stress bakom ungefär hälften av alla startade sjukskrivningar. Men det råder osäkerhet kring behandlingen.

Multimodal rehabilitering, även kallad MMR ges idag på flera håll i landet till folk med utmattningssyndrom.

Rehabiliteringen går ut på att patienten får träffa flera olika professioner inom vården och patienterna ges en kombination av behandlingar, som till exempel fysik aktivitet, gruppsamtal och KBT. Men någon evidens för att MMR leder till återgång i arbete, finns inte.

Kristina Glise är överläkare på institutet för stressmedicin och har forskat på utmattningssyndrom.

– Naturligtvis har vissa patienter symtomlindring men att det här skulle påverka sjukdomsförloppet, det har vi inte så tydligt stöd för som vi trodde. Så alla är lite förvånade över detta, säger hon.

Sjukvården har alltså kunnat se att MMR fått patienter att må bättre, men det går idag inte att säga om insatsen leder till att patienterna går tillbaka till arbete eller om någon annan aktivitet skulle fungera lika bra.

Men utmattningssyndrom är en förhållandevis ny diagnos och Ing-Marie Wieselgren på SKL, Sveriges kommuner och landsting, menar att det kan ta ett tag innan vi hittat vilken behandling som fungerar bäst.

– När vi inte har ett tydligt forskningsläge att stötta oss på så måste vi ju prova att göra saker. Och sedan göra bra utvärderingar, säger hon.

Har en sådan utvärdering på gång för MMR?

– Jag tycker att det finns några olika ställen som jobbar med det och jag hoppas vi ska få resultat ifrån de som tittat på det de själva gör.

Hör mer om detta i programmet Kropp & Själ.