Lund

Här räddas de utrotningshotade växterna

3:37 min

Ett tjugotal utrotningshotade växter ska hållas vid liv genom en räddningsaktion på Botaniska trädgården i Lund. Fröer samlas in och blir till plantor som sedan ska placeras ut i naturen.

Ungefär var femte växtart i världen är utrotningshotad – och det ser likadant ut i Sverige. Enligt den svenska artdatabanken är 17 procent av svenska kärlväxter utrotningshotade.

På Botaniska trädgården i Lund pågår just nu en räddningsaktion för ett tjugotal utrotningshotade skånska växter.

I ett samarbete med Länsstyrelsen, Fredriksdals museer och trädgårdar och Lunds botaniska förening letas frön upp från arter som hotas försvinna. De här fröerna odlas för att så småningom planteras ut i naturen igen.

– När man tänker på botaniska trädgårdar tänker man oftast på tropiska växter och att det är regnskogen vi ska bevara. Det ska vi göra – men det är de nordiska arterna vi ska rädda också, säger Helena Persson, intendent på Botaniska trädgården i Lund.