Finland trött på sommartid – driver frågan på EU-nivå

1:15 min

Finland vill slopa sommartiden. Men eftersom landet är bundet till EU-direktiv, kan man inte göra det ensamt, utan det måste gå via EU-kommissionen.

I november behandlade riksdagen i Finland ett medborgarinitiativ - över 70 000 personer hade skrivit under i hopp om att en gång för alla slippa trixa med klockorna.

Det här är samtalsämnet som väcker debatt varje vår och höst då det är dags att vrida klockan framåt eller bakåt en timme.

I initiativet lyfts olika olägenheter med sommartiden fram: Bland annat att tidsjusterandet kan verka hälsovådligt på en del personer.

Trots att en majoritet av riksdagsledamöterna gärna hade sett att man slopat sommartiden, förkastades initiativet eftersom Finland inte ensamt kan frångå sommartid. Ska det ske - måste det gå via EU eftersom sommartiden är fastslagen i ett direktiv.

Det innebär att det är EU-kommissionen som måste komma med ett förändringsförslag.

Så nu kör Finland saken på EU-nivå och hoppas att kommissionen snabbt undersöker hur sommartiden påverkar. Finlands trafik- och kommunikationsminister Anne Berner skriver i en tweeet att regeringen har bestämt sig för att föreslå att sommartiden slopas.

Inledningsvis ska Finland undersöka hur de andra medlemsländerna och EU-parlamentet förhåller sig till tidsjusterandet. Men enligt en studie för EU-kommissionen år 2014 var majoriteten av medlemsländerna nöjda med det nuvarande systemet.

Om och när det blir en ändring på sommartiden är oklart. I väntan på det fortsätter debatten i Finland senast på våren då det är dags att justera tiden igen.