Insektsdöden hotar framtidens matförsörjning – så kan den stoppas

2:13 min

Antalet insekter har minskat dramatiskt de senaste åren, något som kan få stora konsekvenser för vår matförsörjning i framtiden. I Sverige verkar den tilltagande insektsdöden också vara ett faktum även om den inte är kartlagd, och det finns tankar på vad man måste göra för att öka antalet insekter som spelar en viktig roll för våra jordbruk.

– Det som det är brist på i dagens odlingslandskap, det är att det blommar mycket mindre än vad det gjorde tidigare. Och när det blommar så är det rikligt under kortare period. Det som man behöver som insekt är att man behöver mat och skydd under hela säsongen, så vi behöver jobba med att det blommar mer i odlingslandskapet under längre tid av året, säger Karin Skantze är projektledare på Naturvårdsverket.

Ett problem i dag är att det finns ett stödsystem för jordbruket som inte är tillräckligt preciserat, något som lett till att bönder till exempel bara låter kanterna vara, det säger Henrik Smith som är professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet:

– Som sämst har det funnits något som kallats för sorgkanter i jordbruket, det vill säga att man lämnar en obrukad kantzon. Om man istället hade anlagt blomremsor som gynnat pollinatörer i landskapet så hade det varit väldigt positivt för mångfalden.

Karin Skantze på Naturvårdsverket vill göra det mer lönsamt för bönderna att odla blommor i kanterna än vad det är idag.

– Stödsystemet behöver designas så att det premierar lantbrukare som gör så att finns det mycket mer blommande växter under större delen av året på deras marker. Det finns möjligheter att inom regelverket utforma stöden på det sättet, och det skulle göra stor nytta både för pollinerande insekter men faktiskt också för lantbrukare och samhället i stort eftersom vi får bättre pollinering och man behöver spruta mindre på grund av att man får flera insekter som helt enkelt äter upp skadegörare på grödor.

Vad är det för fröpåsar man ska rikta in sig på?

– Ja, en generell sak är att tänka så lokalt som möjligt. Det finns ju en del företag som har specialiserat sig på de här lokala blandningarna och det finns också en hel del andra blandningar som är mer optimerade för att förstärka upp blomningen. Till exempel där honungsört ingår, det är en blåfärgad växt som blommar under en lång tid och ger rikligt med nektar och pollen, säger Karin Skantze,