BB i Sollefteå stängde för ett år sedan - ambulansförlossningarna har ökat

2:51 min

För ett år sedan stängde BB i Sollefteå och sedan dess har antalet ambulansförlossningar ökat. Under 2017 skedde sju förlossningar i ambulans i Västernorrland, medan det under 2016 inte skedde några alls.

I eftermiddag klockan 16.10 debatteras BB i Sollefteå i P4 Västernorrland med politikerna Jan-Olov Häggström (S), Per Wahlberg (M) och Lars-Gunnar Hultin (V). Hör av dig med frågor till p4vasternorrland@sverigesradio.se

Tre av ambulansförlossningarna skedde på orter i Härnösands kommun, tre i Kramfors och en i Sollefteå. Stängningen av BB kan därmed ha påverkat i fyra av fallen, enligt Marju Dahmoun, verksamhetschef vid kvinnokliniken.

– När Sollefteå stängde så blev det långt för vissa att åka till sjukhus. Vi har därmed gett dem rekommendation att ta ambulans om vi bedömer att förlossningen kommer att gå fort.

Hemförlossningar på samma nivå

P4 Västernorrland har redan tidigare berättat om ett fall med bilförlossning, som skedde precis när BB i Sollefteå hade stängt för ett år sedan. Stängningen har däremot inte påverkat antalet hemförlossningar, 2016 föddes åtta barn i hemmet, medan det var sju under 2017. Och majoriteten skedd i Sundsvall och Timrå, vilket gör att det är just ambulansförlossningarna som sticker ut för 2017.

– Vi har alltid haft hemförlossningar och några förlossningar på vägen, där man inte hinner fram. Att det nu sker i ambulans istället för egen bil ser vi som en fördel. Då har vi personal som är tränad att ta hand om situationen, säger Marju Dahmoun.

Inga utredningar

Det har inte gjorts några särskilda utredningar kring födslarna som skett i ambulans, men i sex av sju fall handlar det om mammor som inte pratar svenska, så det finns behov att utreda och förbättra informationen till blivande mammor, säger Marju Dahmoun.

– Vi har behov att titta närmare på detta. Det finns anledning att jobba med mödravården riktad till den här gruppen och se till att det förstår informationen. Vi måste se över informationsbehovet och göra en utvärdering av deras upplevelser, säger hon.

Enligt Marju Dahmoun ska det inte ha inträffat några komplikationer i samband med ambulansförlossningarna.

– Det har inte kommit till min kännedom att det skulle ha varit några svåra upplevelser under ambulansförlossningarna, säger hon.