Tyska partier enas kring flyktingfråga

I Tyskland verkar en stötesten på väg mot en ny regering nu ha undanröjts.

Förbundskansler Angela Merkels kristdemokrater och socialdemokraterna har enats kring frågan huruvida människor som är subsidiärt skyddsbehövande och alltså inte har full flyktingstatus, får återförenas med sina anhöriga.

Rätten till familjeåterförening för denna grupp har fram till nu legat på is i Tyskland och inom ramen för koalitionsförhandlingarna har partierna nu enats om att så ska förbli till slutet av juli.

Efteråt ska antalet anhöriga som får invandra begränsas till 1000 per månad.