Kan biodrivmedel lösa flygets klimatdilemma?

2:29 min

Debatten växer kring att helt sluta flyga för klimatets skull. Samtidigt kommer regeringen med utspel om att bygga ut Arlanda till Nordens ledande storflygplats och flygtrafiken väntas öka kraftigt framöver.

Många, däribland flygbranschen, hoppas att biodrivmedel ska kunna lösa flygets klimatproblem, men den utvecklingen går trögt och det är tveksamt om det finns nog med råvara på sikt, säger Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem i Lund:

– Om vi tittar på potentialen från skogen så kanske den uppgår idag till 20 tWh biodrivmedel som vi kan producera på ett hållbart sätt. Om vi inkluderar både inrikes och utrikes flygresor så motsvarar det kanske 10 tWh, så i det fallet skulle vi behöva hälften av det biodrivmedel vi kunde producera från skogen skulle gå till flyget, och då blir det ju en mindre andel till vägtransporterna i så fall.

Förhoppningarna är stora på biodrivmedel gjord på svensk skogsråvara, särskilt när man frågar den svenska flygbranschen hur flygandet ska kunna fortsätta öka men samtidigt minska sin klimatpåverkan.

Och åtminstone på kort sikt så kan åtminstone inrikesflyget dela på den här råvaruresursen med vägtrafikens behov säger Pål Börjesson, men från och med 2050 sådär så blir det svårare, särskilt om även våra långa och koldioxidtunga utrikesflygresor ska gå över till biodrivmedel

Samtidigt kan det hända att vägtrafikens behov av biodrivmedel inte blir så stort på längre sikt, genom att bilarna och även lastbilarna går över till eldrift. Flyget däremot är klart svårare att köra på el, i alla fall på längre sträckor.

Men nu har vi talat om resurspotentialen. När det gäller produktionen av biodrivmedel till flyg så har utvecklingen inte kommit så långt och det beror mycket på bristande ekonomisk styrning särskilt på EU-nivå säger Pål Börjesson:

- Det finns försöksprojekt där man utvecklar teknik mer på försöksstadier. Det finns ingen ny kommersiell anläggning på gång som har byggts eller så. Så det går framåt men det går sakta. Det görs lite försök men i ganska begränsad omfattning, säger Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola.