Unik skolsatsning på ADHD och autism

2:16 min

I en unik satsning utbildar Norrtälje kommun nu all förskole -och skolpersonal i att bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Alla lokaler inom skolan och förskolan ska också anpassas till elever med till exempel ADHD och autism. Målet är att minska skolfrånvaron och att alla elever ska klara av att ta en gymnasieexamen.

Helena Walukiewicz som är samordnare för Centrala Barn- och Elevhälsan i Norrtälje anser att det är viktigt att jobba brett.

– Om all personal på samma skola är det lättare för kollegorna att prata om hur man ska lösa problem. Vi märker redan av att lärare är mer intresserade av att tänka hur de ska anpassa klassrumsmiljön, säger Helena Walukiewicz.

Fram till 2020 ska Norrtälje kommun se över lokalerna på sina 25 skolor och 31 förskolor för att anpassa dem bättre efter barn med ADHD och autism.

Exempelvis ska klassrum gå att skärma av och väggarna ska "intryckssaneras". Det handlar helt enkelt om att ta bort en del teckningar och information som slukar energi från intrycksskänsliga elever.

All personal från rektorer till fritidspedagoger utbildas också i att bemöta barnen och deras föräldrar. På schemat står den senaste hjärnforskningen och diskussioner om hur lärarna kan agera i klassrummen. 

Och Lena Häägg på Specialpedagogiska Skolmyndigheten säger att det är väldigt ovanligt att en kommun utbildar all personal på det här sättet.

– Jag tycker att det här är en unik satsning. Jag har aldrig sett en kommun där de satsat såhär brett. Det brukar vara ett arbetslag eller en skola som satsar på det här sättet, säger Lena Häägg på Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Bakgrunden till Norrtäljes satsning är att kommunen, precis som resten av de svenska skolorna, har stora utmaningar.

Socialstyrelsen uppskattar till exempel att ungefär 7,5 procent av pojkar mellan 10 och 14 år hade en ADHD-diagnos 2016. För tio år sedan var den siffran 1, 7 procent.

Och undersökningar visar att elever med funktionsnedsättningar som ADHD och autism riskerar en högre skolfrånvaro, och därmed sämre chanser att klara skolan.

Eleven Serena Zalbo Veschetti hoppade av gymnasiet, men är nu tillbaka på en anpassad variant av samhällsprogrammet. Och nu går det bra.

– Jag har aldrig varit så produktiv i hela mitt liv. Jag chockar mig själv. Jag gör mina uppgifter som jag ska, jag hinner med allting. Jag känner att jag har en glöd, säger Serena Zalbo Veschetti.