Regeringen säger nej till surrogatmödraskap

1:49 min

Regeringen säger nej till att tillåta surrogatmödraskap i den svenska hälso- och sjukvården. Det beskedet ger i dag ansvarig minister Heléne Fritzon till Ekot.

– Det är en väldigt svår fråga och vi har mycket omsorgsfullt bedömt den. Det finns så många hänsynstaganden som man måste göra att vår slutsats är att nuvarande reglering, att det inte är möjligt i Sverige, ska gälla framöver, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Varför vill ni att nuvarande reglering ska gälla? 

– Att bära ett barn ska vara fritt från påtryckningar. Det ska inte vara möjligt att använda tvång mot till exempel en närstående kvinna. Det ska inte heller finnas utrymme för att man ska kunna betala sig fram.

Finns det några nackdelar med att inte tillåta det?

– Jag förstår att det finns barnlösa som blir besvikna för att vi inte öppnar upp för den här möjligheten i Sverige, men jag tror också att man respekterar vår bedömning. Det handlar ytterst om att vi vill försäkra oss om både kvinnors ställning, men också om barnets bästa och dess framtid.