Säkerhetsbranschen i Sverige växer

1:48 min

När ett växande antal svenskar upplever en ökad otrygghet och osäkerhet i samhället, betyder det goda tider för säkerhetsbranschen.

Torbjörn Ferndahl är vd för säkerhetsbolagens branschorganisation, som består av ungefär 150 företag och nu omsätter ungefär 20 miljarder per år.

– Efterfrågan växer på många områden. Man tittar mycket på fysisk säkerhet, hur gör man gator och torg säkra. Mycket konsulttjänster ökar också, för det är en viktig sak som vi för ut, att innan man gör en åtgärd måste man göra en analys och en riskbedömning, säger Torbjörn.

Det finns många produkter som utlovar ökad säkerhet. Torgny Bertilsson säljer nästan inbrottssäkra ytterdörrar.

– Folk kräver i dag att man ska ha en bra dörr till sin lägenhet, säger han. Är olyckan framme, så stoppar den i tid. En vanlig trädörr tar 10-15 sekunder vid ett inbrott, innan den är öppen. En säkerhetsdörr ligger på cirka 20 minuter.

Brottsförebyggande rådets senaste nationella trygghetsundersökning i januari visade att andelen svenskar som oroar sig för brott har ökat.
Och även säkerhetsbranschen växer, men inte så snabbt som man skulle kunna tro, enligt vd Torbjörn Ferndahl.

– Man kan uppleva att den ökar, men samtidigt blir väldigt mycket av de produkter som levereras billigare. Man säljer mer, men omsättningen ökar inte så väldigt mycket. Det är en ganska stabil utvecklingen på 4-6 procent per år, säger han.

Den senaste mätningen visade att var femte svensk oroar sig för inbrott. Och många försöker öka sin trygghet är att installera ett larm hemma, bekräftar Torbjörn Ferndahl.

– Man kan ha det för att förebygga inbrott, men ännu viktigare faktiskt är att rädda liv, att du har brandlarmssystem i det här hemmalarmet. Man kanske skaffar larm för att skydda sig mot inbrott, men när man sedan tittar på de lösningar som finns, så kan man komplettera med brandlarm och vattenläckage, sådant som faktiskt händer betydligt oftare än inbrott.

Vilka säkerhetslösningar har du själv?

– Ett larm i min bostad naturligtvis, men an fråga som är viktig som individ är att man skyddar sin identitet, så man inte blir id-kapad, säger Torbjörn Ferndahl.