Kritiserade konsulter vid Karolinska kan få krav på återbetalning

2:07 min

Efter avslöjanden om miljonrullning och misstänkt jäv, kom idag en åtgärdsplan från styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Moderata finanslandstingsrådet Irene Svenonius säger att landstinget godtar åtgärdsplanen men vill se om det går att få pengar tillbaka.

– Vi kommer ge landstingsdirektören i uppgift att se över möjligheten till återbetalning från konsultföretaget BCG utifrån det som står i internrevisionsrapporten från Karolinska. Så det är ett antal saker som vi i landstingsledningen gör utöver det som Karolinska gör, säger Irene Svenonius till P4 Stockholm.

Karolinska sjukhusets internrevisor har hårt kritiserat upphandlingen av konsulttjänster vid det nya sjukhuset i Solna, efter en rad avslöjanden i Dagens Nyheter.

Bolaget BCG, Boston Consulting Group, har debiterat Karolinska 257 miljoner kronor sedan 2011, för konsulter som var och en kostat i snitt 700 000 kronor i månaden.

Fakturaunderlag saknas för 57 miljoner kronor under åren 2011-2014. En direktör från BCG rekryterades till sjukhusledningen där han sedan anlitade konsulter från sin tidigare arbetsgivare i ett förfarande som lett till misstanke om jäv.

Sjukhusledningen höll med revisorn om att bristerna var allvarliga och föreslog förändringar, som landstingspolitikerna inte tyckte var tillräckliga. I går begärde Irene Svenonius och liberala landstingsrådet Anna Starbrink skarpare förslag inom 24 timmar av sjukhusstyrelsen och ledningen.

Svaret idag är alltså bland annat förslag om hårdare styrning och kontroll och en regelefterlevnadschef. 

– Förtroendet för styrelsen är naggat i kanten av de brister uppdagats i internrevisionen, men det är inte förbrukat, säger Irene Svenonius. 

Landstingsoppositionen i vänstern och miljöpartiet har krävt att både sjukhusstyrelsen och sjukhusdirektören vid Karolinska ska avgå. Socialdemokraternas landstingsråd Erika Ullberg vill veta mer på ägarutskottets möte i morgon:

– Huruvida de här personerna ska bytas, och ersättas med andra personer när uppdraget till Karolinska och ekonomin ser likadan ut, det är en fråga för Alliansen som styr.

– Vi kommer ställa mycket kritiska frågor vid krismötet, ett extramöte i ägarutskottet i morgon, säger Erika Ullberg.