Hot och våld mot särskolepersonal

Lärare och andra som jobbar inom särskolan blir ofta slagna eller hotade. Det gäller grundsärskolan, klass 1 till 9.

De som jobbar inom grundsärskolan är den yrkesgrupp som har störst problem med hot och våld. Det visar siffror från myndigheten Arbetsmiljöverket. Det är vanligare att de som jobbar inom grundsärskolan blir sjukskrivna på grund av hot och våld än att poliser blir det.

Särskolans lärare behöver nu få en säkrare arbetsmiljö, säger deras fack Lärarförbundet.