Storstrejk i Finland mot hårdare krav på arbetslösa

0:45 min

Under dagen kommer det anordnas strejker och demonstrationer på flera håll mot de nya reglerna. Kollektivtrafik, sophantering och hamnar kommer påverkas.

Omfattande protester mot nya villkor för arbetslösa leder till strejker och en stor demonstration i Finland i dag.

Kollektivtrafiken står stilla på många håll i landet, men några undantag. Det blir en stor utmaning för icke-bilburna att ta sig till arbete, skola och daghem, medan taxibranschen har en bråd dag.

Också hamnarna omfattas av strejken, likaså sophantering och flera andra sektorer inom transportbranschen.

Enligt Livsmedelsindustriförbundet kan strejken påverka matleveranser i stor utsträckning. Det kan bli svårt att fylla på färskvaror i butikshyllorna, också daghem och vårdhem kan drabbas om mattransporterna inte fungerar som de ska under fredagen.

Många fackorganisationer deltar i en stor demonstration i Helsingfors i protest mot ett omtvistat system som redan införts vid årsskiftet. Kravet nu är att regeringen ska upphäva den så kallade aktiveringsmodellen för arbetslösa.

Modellen handlar om nya, striktare regler för arbetslösa: den som inte har ett jobb är under en period på tre månader tvungen att ha arbetat arton timmar, tjänat in en viss summa på företagarverksamhet eller ska ha deltagit i sysselsättningsfrämjande service, det kan handla om utbildning eller studier till exempel. Om inga av de här kriterierna uppfylls riskerar den arbetslösa att bli av med en del av sitt stöd.

Det nya systemet har stött på ett massivt motstånd och över 140 000 personer har skrivit under ett medborgarinitiativ som kräver att riksdagen omprövar ärendet.

Kritiken mot regeringens modell handlar bland annat om regionala skillnader: det finns orter där det för en arbetslös kan vara svårt att hitta aktiviteter att delta i, för att inte bli av med en del av sitt stöd.

Arbetslöshetsunderstödet kan sjunka med knappa fem procent under 65 dagar om inte de nya kriterierna uppfylls.