Call Gates ledning försvarar lån

Konkursade företaget Call Gate gick aldrig ut med någon begäran till länsstyrelsen eller Krokoms kommun, de ställde upp själva och erbjöd lån. Det säger företagets ordförande Johan Dieden till Sveriges Radio Jämtland.
Call Gate gick i konkurs veckan efter att de fått ett lån på 450 000 kronor från länsstyrelsen. De pengarna har nu gått förlorade. Kommunfullmäktige i Krokom har också beslutat att låna ut 450 000 kronor till Callgate, men de pengarna hann aldrig betalas ut före konkursen. Om konkursförvaltaren nu kan kräva ut pengarna är oklart. Johan Dieden säger att företagsledningen inte förstod att det ekonomiska läget skulle bli så akut när de fick erbjudande om lån. Företagets ekonomi försämrades drastiskt när de uppdrag Call Gate utför åt SJ sinade. Det fördes en diskussion om huruvida det var rätt att ta emot lån när företaget befann sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Enligt Johan Dieden beslutade sig företagsledningen då för att de inte var beredda att ta emot några pengar från Krokoms kommun eftersom lånet var omdiskuterat och skulle ge företaget dålig publicitet. När det gäller lånet från länsstyrelsen tycker Johan Dieden att det var mindre kontroversiellt bland annat för att det inte krävdes något politiskt beslut för det lånet.