Vill ha vaccinationsprogram för vuxna

2:18 min

För att förhindra flera stora mässlingsutbrott i Sverige behövs också ett vuxenvaccinationsprogram.

Det säger Ann Lindstrand, chef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

– Med ett vuxenvaccinationsprogram skulle det bli mer systematik, att man får frågan, att man tänker till och tar de kompletterande doserna om det behövs, säger hon.

Alla barn i Sverige vaccineras systematiskt genom barnvaccinationsprogrammet som barnavårdscentralen och skolhälsovård följer. Men det finns relativt stora grupper av vuxna som har ett oklart skydd för mässling.

Det gäller nyanlända som inte hunnit få vaccin och vuxna födda i Sverige mellan 1960 och 1980 då mässlingsvaccinet infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

– När det gäller oskyddade vuxna och nyanlända så finns det rekommendationer, men kanske inte system som gör att vi når de här personerna tillräckligt bra, säger Ann Lindstrand.

Utbrottet av mässling startade i Göteborg i början av december. Totalt blev 28 personer sjuka. Ett relativt stort utbrott med svenska mått. Och det var bland annat vuxna med dåligt skydd som bidrog till spridningen.

Även vårdanställda blev sjuka och spred smittan vidare. Bland annat fick nästa 70 nyfödda bebisar akutbehandlas efter att mässlingssmitta spridits på förlossningsavdelningen.

Och det här visar att det finns risk för att landstingen faktiskt glömt bort att följa de föreskrifter om vårdpersonals skydd ordentligt säger Ann Lindstrand.

– Vi kommer under 2018 titta över och göra en mer konkret vägledning till landstingen att titta över vilka behov av vaccination som vårdpersonal behöver och med det hoppas vi kunna boostra att det blir en bättre rutin och implementering av de föreskrifter som finns, säger Ann Lindstrand.