SKL: Offentliga sektorn växer – måste bromsas

1:41 min

Den offentliga sektorn växer för varje år. Men nu måste den ökningen bromsas in. Ett problem är att det inte går att hitta tillräckligt med folk att anställa.

En ny rapport från organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL visar på problemet att rekrytera i samma takt som den offentliga sektorn växer.

– Det finns inga människor att få tag i framöver i Sverige, som är i arbetsför ålder, om vi inte gör de här sakerna. Det kommer ut ungefär 34 000 nya i arbetslivet varje år och vi är fler arbetsgivare som behöver arbetskraft. Det är för att upprätthålla välfärden, säger Agneta Jöhnk som är avdelningschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

I dag jobbar 1,2 miljoner människor i välfärden, men den offentliga sektorn växer gradvis varje år.

Fortsätter den att expandera i samma takt, då bedömer SKL att det kommer att behövas över en halv miljon nya anställda fram till 2026.

Detta är en utmaning för Sveriges kommuner och landsting menar Angeta Jöhnk. 

– Om vi kan göra delar själva, om digitaliseringen kan få de effekter vi hoppas på, om vi kan få fler kan jobba heltid och längre – då skulle vi kunna minska den ökningen med 180 000 medarbetare, säger hon.

För att minska behovet av att anställa fler personer vill SKL alltså att fler ska arbeta heltid, flytta fram pensionsåldern två år och med hjälp av ny teknik och digitalisering minska antalet behövda jobb.

SKL föreslår också att arbetsuppgifterna fördelas på ett annat sätt för att minska behovet av högutbildad personal.

– Där man har behov av en lärare, så skulle man kunna se var läraren skulle kunna avlastas för att koncentrera sig på det som rör undervisningen. Och det som rör lärarnas kompetensområde, då skulle man kunna avlasta med lärarassistenter och administratörer. Likaså i sjukvården – var kan man avlasta undersköterskan eller på tekniksidan, vad kan tekniken göra i en bygglovshandläggning till exempel, säger Agneta Jöhnk.