Dödsdomen mot KI-forskaren Djalali fastställd: UD och Amnesty i protest

1:22 min

I dag har både svenska Amnesty och Utridesdepartementet nåtts av beskedet att det inte blir någon ytterligare prövning av dödsdomen mot KI-forskaren Ahmadreza Djalali.

– Vi tar nu skyndsamt förnyade kontakter med företrädare för Iran, säger Rasmus Eljanskog på UD:s presstjänst.

– Och som i tidigare kontakter, så ska vi med emfas framföra Sveriges och EU:s syn på dödsstraffet. Det är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff som inte har någon plats i en modern rättsordning.

Ahmadreza Djalali, som är iransk medborgare men har permanent uppehållstillstånd i Sverige, dömdes till döden i oktober.

Domen möttes av protester från bland andra Amnesty, FN och svenska utrikesdepartementet.

Dödsstraffet överklagades, men fastställdes på nytt i december.

Och nu i januari kom uppgifter om att det iranska rättsväsendet skulle genomföra en översyn av dödsdomen.

Men idag nåddes alltså både UD och svenska Amnesty om att Högsta domstolen i Iran har avslagit en begäran om en juridisk översyn av Djalalis fall.

– Det betyder ju att den tidigare fastslagna dödsdomen kvarstår, tyvärr, säger Maja Åberg, sakkunnig på svenska Amnesty.

Vad kommer Amnesty att göra nu?

– Vi kommer att fortsätta vårt redan aktiva arbete, men vi ska intensifiera våra ansträngningar och påtryckningar. 

– Vi kommer att kontakta Irans ambassad, och vi uppmanar också Utrikesdepartementet och Sverige såklart att intensifiera sina påtryckningar och göra vad de kan med sina kontakter.