Ny EU-strategi på gång för länder på Balkan

1:57 min

I dag väntas EU-kommissionen presentera sin strategi för de sex länder på västra Balkan som alla strävar efter att gå med i unionen.

Längst fram i kön står Montenegro och Serbien och kommissionen väntas sätta år 2025 som tidigaste tänkbara medlemskapsår.

Det är väl optimistiskt, menar Sydösteuropaexperten Florian Bieber, men samtidigt kallar han dokumentet en viktig signal till regionen.

– Även om inte tidsramen är realistisk är det här ett sätt för EU att trycka på för nödvändiga reformer i de här länderna, säger Florian Bieber, professor vid universitetet i Graz i Österrike.

Många människor på västra Balkan har vid det här laget förlorat hoppet om EU och det, säger Florian Bieber, öppnar istället för mer inflytande från andra länder – som Ryssland – och det är något som EU börjat inse på senare år.

Bulgarien som är EU:s ordförandeland under årets första sex månader har satt utvidgningsfrågan högt på prioriteringslistan och i maj är man värd för ett toppmöte mellan EU och de sex ansökarländerna - Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Makedonien och Serbien.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som för några år sedan sa att dörren för fler medlemsländer tillfälligt var stängd, kommer under våren besöka regionen.

Utbredd korruption, bristande demokrati men också ännu ouppklarade gränstvister sedan Jugoslaviens upplösning är problem som måste lösas.

Serbien och Montenegro har redan inlett medlemskapsförhandlingar medan övriga länder har olika långt kvar i processen. Längst bak ligger Kosovo som inte ens erkänns som en egen stat av flera EU-länder, bland annat Spanien.

Den olösta konflikten mellan Serbien och Kosovo anses också vara det största hindret för ett snabbt serbiskt medlemskap. Och Makedonien måste först reda ut den långvariga namnkonflikten med grannlandet Grekland innan medlemskapsförhandlingar kan bli aktuella.

En lyckad lösning på den konflikten skulle kunna fungera som en energiinjektion för hela regionen, tror Florian Bieber, medan ett misslyckande riskerar att få destruktiva följder.