Forskare vill förbjuda trålning i Östersjön

3:01 min

Forskare vid stiftelsen Baltic Sea 2020 vill se ett svenskt förbud av bottentrålning av torsk i Östersjön och ett mer kustnära fiske.

På senare år har trålarna blivit bättre på att välja ut vissa storlekar på fisken. Men de kritiseras fortfarande för att ta upp för mycket fisk och fiska slut på de största torskarna i Östersjön.

– Torsken i Östersjön är i kris. Vi måste göra något åt det nu, säger Per Larsson, professor i marinbiologi vid Linnéuniversitetet och styrelseledamot för Baltic Sea 2020.

Idag fångas bara en tiondel av all torsk som fångades på 80-talet, enligt Per Larsson. Och studier som Vetenskapsradion rapporterat om nyligen visar att torsken blir allt mindre, och växer allt sämre.

Men ett svenskt trålningsförbud i Östersjön och ett mer kustnära fiske skulle inte fungera, menar Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Riksförbund. Bland annat eftersom sälarna äter upp stora delar av fångsten innan fiskarna fått upp den i båten.

– Det är rena fantasier de kommer med. Det går inte bedriva kustnära fiske så länge sälbeståndet är som det är. Och det är fruktansvärt naivt att tro att om ett land som fiskar drygt tio procent av torsken slutar så ska torsken återhämta sig.

Havs – och vattenmyndigheten, som har hand om Sveriges fiskereglering, håller med om att torsken har blivit för liten och inte växer som den borde i Östersjön, men vill inte ställa sig bakom budskapet från Baltic Sea 2020.

– Vi har fått ett regeringsuppdrag för att utreda trålningens effekter och ska uttala oss om det till regeringen i slutet av maj. Nu avvaktar vi forskningsrapporterna, säger fiskeförvaltare Gry Sagebakken.