Regeringen vill tillåta assisterad befruktning utan genetisk koppling

Regeringen vill göra det lättare för ofrivilligt barnlösa att bli mammor och pappor. Det handlar om att tillåta assisterad befruktning där varken ägg eller spermie kommer från de tilltänkta föräldrarna.

Dagens lagstiftning – där det krävs en genetisk koppling till minst en förälder – är omodern, tycker socialminister Annika Strandhäll.

– I takt med att attityder i samhället utvecklas, moderniseras och förändras, så förändrar vi också lagstiftningen. Tekniken finns, och vi upplever att det här kommer att göra det bättre för väldigt många som längtar efter barn, säger Annika Strandhäll.
 
Förra veckan kom ju beskedet att regeringen säger nej till surrogatmödraskap i Sverige. Men för att underlätta för personer som är ofrivilligt barnlösa vill man ändra reglerna för assisterad befruktning, precis som en statlig utredare föreslog för ett par år sedan.

Det handlar om att avskaffa det nuvarande kravet på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder. Det betyder att behandlingar med ett donerat ägg och donerade spermier ska få utföras inom svensk hälso- och sjukvård. Något som i dag är förbjudet.

På torsdag fattar regeringen beslut om ett färdigt förslag som ska skickas till lagrådet, och det här kommer att underlätta för både par och ensamstående, enligt Heléne Fritzon, biträdande justitieminister, som hoppas att lagändringarna ska kunna träda i kraft den första januari 2019.

– Det gör ju det möjligt att utanför kroppen, utan genetisk koppling till könsceller, få en möjlighet att bli föräldrar, så det här kommer att göra skillnad för de par som är barnlösa i dag.

Stödet i riksdagen, hur det ut?

– Det är en väldigt viktigt fråga, och jag har svårt att se att andra partier skulle vara emot det, säger Heléne Fritzon.
 
Frågan är politiskt omstridd. Ett argument mot är att man låter skapa barn som inte har någon genetisk koppling till sina rättsliga och sociala föräldrar. Dagens krav på genetisk koppling är dock ganska föråldrat, tycker socialminister Annika Strandhäll.

– Det där är något man måste väga emot att samhället har gått framåt helt enkelt, säger hon.
 
Regeringen vill bland annat att föräldrarna ska bli skyldiga att berätta för de här barnen hur de har kommit till, understryker Helén Fritzon.

– Därför kan jag säga att det är en rättssäker reglering för såväl föräldraskapet som för det barn som ska växa upp under de förutsättningarna.

Behandlingarna ska inte enbart få utföras vid universitetssjukhus, utan också vid andra vårdinrättningar, föreslår regeringen.