FOLK & KULTUR

Partiernas kulturpolitik kartlagd

1:59 min

De svenska politiska partierna anser att kulturen är en självklar del av välfärden, men när det kommer till faktiska budgetsatsningar är de lite mer återhållsamma. Det visar en kulturpolitisk enkät som åtta bild- och formorganisationer genomfört och som nu släpps i samband med det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur i Eskilstuna.

Katarina Jönsson Norling, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO), är försiktigt positiv till partiernas svar, men saknar konkreta åtgärder.

– Jag tycker personligen att det starka stödet för konsten och kulturen i stort är otroligt glädjande, säger hon.

De åtta riksdagspartierna och Feministiskt initiativ har alla svarat på enkätens 13 frågor, som handlar om allt från konstnärers villkor och offentlig konst till #metoo och upphovsrätt.

Samtliga partier tycker att kulturen ska vara en del av välfärden, att kulturinstitutioner ska arbeta mot trakasserier och att principen om att politiken inte ska lägga sig i det konstnärliga arbetet är viktig att bevara. Alla partier förutom SD och L svarar också ja på frågan om socialförsäkringssystemet ska ge trygghet åt konstnärer med låga inkomster.

Partierna är dessutom relativt överens över blockgränserna, menar Katarina Jönsson Norling.

– Kulturpolitiken är inte lika blockdelande som andra politikområden. Vissa partier uttalar sig starkare än andra, men inte lika tydligt vänster eller höger, säger hon.

Men det finns skillnader. Exempelvis tar FI och de rödgröna partierna tydligt ställning för att minst ett estetiskt ämne ska vara obligatoriskt i gymnasiet, medan övriga partier svarar nej eller kanske. Också frågan om minst en procent av statens budget ska gå till kultur splittrar partierna. FI och V svarar ja, MP, C, M och SD kanske och S, L och KD nej.

Enligt Katarina Jönsson Norling finns det överlag en diskrepans mellan hur partierna pratar om kultur och hur de satsar på kultur.

– Det är ju jättebra att alla partier tycker att kulturen är en självklar del av välfärden, men när det väl kommer till åtgärder, då ser vi inte att de matchar ambitionerna. Och det är bekymmersamt. Pengarna behövs också, det räcker inte med fina ord, säger hon.